Có vẻ như bạn đang tìm kiếm cuốn sách Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về dạy và học môn học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh trong trường đại học từ tác giả của tác giả Duy Bá̆c Nguyẽ̂n, rất tiếc là sách đó không bán nữa. Nhưng đừng lo lắng, tại vn.laptoplist.biz, chúng tôi cung cấp miễn phí phiên bản pdf được scan của cuốn sách Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về dạy và học môn học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh trong trường đại học. Cuốn sách này được viết bởi của tác giả Duy Bá̆c Nguyẽ̂n thường có giá 463990,00 ₫, tuy nhiên tại đây bạn có thể nhận nó miễn phí. Chúng tôi đã lưu trữ tệp pdf tại máy chủ đối tác của chúng tôi. Nếu bạn muốn lấy tệp, bạn có thể phải tự đăng ký sau khi nhấp vào nút tải xuống bên dưới.

Tải về

Yêu cầu đăng ký

Đường dẫn chính